Praktische informatie

Tijden Peuterschool

Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend 08.30- 11.30 uur
Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag 12.15- 15.15 uur

Samenspel woensdag van 08.30- 10.30 uur

Vakanties

Dinsdag 17-09-2018 Prinsjesdag, alle leerlingen vrij
Maandag 21-10-2019 t/m vrijdag 25-10-2019 Herfstvakantie
Maandag 23-12-2019 t/m vrijdag 03-01-2020 Kerstvakantie
Maandag 24-02-2020 t/m vrijdag 28-02-2020 Voorjaarsvakantie
Vrijdag 10-04-2020 Goede vrijdag, alle leerlingen vrij
Maandag 13-04-2020 Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij
Maandag 27-04-2020 t/m vrijdag 08-05-2020 Meivakantie
Donderdag  21-05-2020 t/m vrijdag 22-05-2020 Hemelvaart, alle leerlingen vrij
Maandag 01-06-2020 Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij
Vrijdag 17-07-2020 t/m vrijdag 28-08-2020 Zomervakantie

Definitief inspectierapport jaarlijks onderzoek KDV Duinroosje 2019
Pedagogisch Beleidsplan april 2019
Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid SPDHS maart 2019(2)

Reacties zijn gesloten.