Ambities en aanbod

AMBITIES EN AANBOD

Leuk en leerzaam voor kinderen vanaf 2,5 jaar

Peuteropvang Duinroosje van gro-up kinderopvang is meer dan alleen opvang. Kinderen spelen en maken plezier met andere kinderen. En dat is ontzettend goed voor hun ontwikkeling. Al spelend besteden we aandacht aan taal en rekenen.

Een peuter in de schoolbanken? Nee hoor! Je kind doet allerlei spelletjes en knutselt erop los. Ongemerkt ontwikkelt het tijdens het spelen allerlei vaardigheden. Zoals sociaal-emotionele, motorische en creatieve vaardigheden. In ons programma is ook veel aandacht voor taal- en rekenontwikkeling. We werken hierbij in kleine groepjes. En op iedere locatie is een coach aanwezig: een pedagogisch medewerker die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van kinderen. Leuk en leerzaam voor je kind en prettig voor jou als ouder.

Het juiste opstapje naar de basisschool

Voordat je kind naar groep 1 van de basisschool gaat, kan het bij ons naar groep 0. Voorschoolse Educatie (VE) heet dat. En dat is – blijkt uit onderzoek en ervaring – een uitstekende start. Ons programma bestaat uit twee of vier ochtenden per week.

Met OBS de Tweemaster waarmee de peuteropvang nauw samenwerkt, stemmen we de pedagogische werkwijze af. Op die manier is er sprake van een mooie doorgaande leerlijn van peuteropvang naar basisschool.

Reacties zijn gesloten.