Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
MR / OR

Wat doet de MR?

 

In de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeelsleden meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school. Bijvoorbeeld als het gaat om de ouderbijdrage, veiligheid of schooltijden. Daarmee leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Op de Tweemaster bestaat de MR uit vier personeelsleden en vier ouders:

OBS de Tweemaster:
  • Nathalie Goderie
  • Patricia Nieuwenhuis
  • Maudy Kooimans 
Peuterspeelzaal Duinroosje:
  • Milie Verbauwen
​Ouders:
  • Martin Taal
  • Chantal Wieser
  • Helen Harteveld
  • Shirley van Beele - Taal
Overleg
De MR heeft regelmatig overleg, ongeveer eens in de zes à acht weken, dus zo’n vijf à zes keer per jaar. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het formatieplan, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, of de wijze waarop ouders meehelpen op school.
Het afgelopen jaar werd de MR bijvoorbeeld geïnformeerd over het aannemen van twee nieuwe leerkrachten, het openen van de nieuwe locatie voor de kleuters, de groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar, de toets resultaten van de leerlingen en hoe de school hier mee om gaat, de tevredenheid van de ouders en de leerkrachten naar aanleiding van enquêtes die waren gehouden en de veiligheid in de Tesselsestraat.

Rechten
Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) vastgelegd. In deze wet staan algemene zaken vastgelegd, maar bijvoorbeeld ook dat ieder lid van de MR recht heeft om een cursus te volgen over wat nu de rechten en plichten van de MR zijn.

Contact
Als u iets wil inbrengen in de MR kunt u dat doen via een van de MR leden (zie hierboven) of via de email:
 
                                                                                                                                                                                                      

Wat doet de OR?
De ouderraad (OR) is een enthousiaste groep ouders die bij vaste gelegenheden en feesten meehelpt in de school. Dit kan door te helpen met het versieren van de school of de organisatie van een feest, zoals het zomerfeest. Vindt u het leuk om mee te helpen op onze school? Vraag op school naar juf Patricia of mail naar or@obs-tweemaster.nl

Uw hulp wordt heel erg gewaardeerd!!
 
                                                                                                                                                                                                      
 
 
 

 Notulen MR

 
  
  
  
  
Jaarverslag MR 2017.pdf
  
18-3-2018 15:06Geen aanwezigheidsgegevensEric de Bruijn
Notulen MR 2015-01-07.pdf
  
13-4-2016 15:14Geen aanwezigheidsgegevensEric de Bruijn
Notulen MR 2015-04-09.pdf
  
13-4-2016 15:14Geen aanwezigheidsgegevensEric de Bruijn
Notulen MR 2015-05-28.pdf
  
13-4-2016 15:14Geen aanwezigheidsgegevensEric de Bruijn
Notulen MR 2015-07-08.pdf
  
13-4-2016 15:14Geen aanwezigheidsgegevensEric de Bruijn
Notulen MR 2015-09-16.pdf
  
13-4-2016 15:14Geen aanwezigheidsgegevensEric de Bruijn
Notulen MR 2016-01-27.pdf
  
13-4-2016 15:14Geen aanwezigheidsgegevensEric de Bruijn
Notulen MR 2016-03-17.pdf
  
13-4-2016 15:14Geen aanwezigheidsgegevensEric de Bruijn
Notulen MR 2016-04-20.pdf
  
22-4-2016 12:44Geen aanwezigheidsgegevensEric de Bruijn
Notulen MR 2016-09-21.pdf
  
27-9-2016 21:33Geen aanwezigheidsgegevensEric de Bruijn
Notulen MR 2016-11-23.pdf
  
30-11-2016 12:24Geen aanwezigheidsgegevensEric de Bruijn
Notulen MR 2017-05-31.pdf
  
18-3-2018 15:06Geen aanwezigheidsgegevensEric de Bruijn
Notulen MR 2018-01-17.pdf
  
18-3-2018 15:06Geen aanwezigheidsgegevensEric de Bruijn