Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Onze school

​OBS De Tweemaster is de enige openbare basisschool in de wijk Duindorp te Den Haag. Protestant Christelijke basisschool De Meerpaal is de andere basisschool in de wijk. Wij zijn samen gevestigd in één gebouw en vormen samen met wijkcentrum ’t Trefpunt en De Haagse Sporttuin Duindorp de brede buurtschool Duindorp.


De hoofdlocatie is gevestigd op de Tesselsestraat 75A. Hier zijn de groepen 3 t/m 8 gevestigd. De dependance is gevestigd op de Tesselsestraat 114. Hier bevindt zich Peuterspeelzaal Duinroosje en de beide groepen 1/2. Gezamenlijk vormen zij de voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE).
De Tweemaster is een ‘lerende’ school die constant in ontwikkeling is. Wij zijn dienstverlenend naar ouders / verzorgers, opbrengstgericht, gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfstandigheid van onze leerlingen. De Tweemaster heeft een pedagogisch klimaat waar normen en waarden, respect, veiligheid en duidelijkheid kernwoorden zijn.


De Tweemaster biedt een peuterspeelzaal / voorschool Duinroosje (Welzijn Scheveningen), tussenschoolse opvang (overblijf De Tweemaster) en buitenschoolse opvang (2Samen).


Sporttuin Duindorp
De Sporttuin Duindorp biedt in samenwerking met de brede buurtschool een breed aanbod aan sport- en culturele activiteiten direct na schooltijd. Op deze manier creëren wij een doorlopend aanbod van onderwijs, opvang en vrijetijdsbesteding.

Meer informatie vindt u op de website van de Sporttuin Duindorp: www.sporttuinduindorp.nl


Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen
Met ingang van 1 augustus 2014 maakt peuterspeelzaal Duinroosje deel uit van de Stichting Peuterspeelzalen, de eigen stichting voor peuterspeelzalen van ons schoolbestuur De Haagse Scholen. Duinroosje is de eerste peuterspeelzaal van deze nieuwe Stichting. Vanaf 1 augustus 2014 valt peuterspeelzaal daarmee onder het management van OBS De Tweemaster. Door de peuterspeelzaal onder het management van de school te brengen beogen wij de doorgaande lijn van peuter naar kleuter en vervolgens naar de hogere groepen nog beter te stroomlijnen en daarmee uiteindelijk de kwaliteit nog beter te maken. De kinderen zullen hier niet veel van merken. In beginsel blijft alles zoveel mogelijk hetzelfde: de ruimte, de leidsters, het programma en het pedagogisch beleid. Wat er wel verandert is de samenwerking met de school. Die wordt sterker. Administratief gaat er ook het een en ander gebeuren: alle peuters worden opnieuw ingeschreven en de afspraken over de betaling van de ouderbijdrage zullen ook opnieuw worden gemaakt, omdat er sprake is van een andere organistie. De hoogte van de ouderbijdrage verandert niet.


EarlyBird en Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (VVTO)
De Tweemaster is vanaf augustus 2011 gestart met Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (VVTO). Uit diverse recente onderzoeken is gebleken dat kinderen in de basisschoolleeftijd zeer gevoelig zijn om een tweede taal te leren. Tevens draagt dit leren van een tweede taal bij aan de ontwikkeling van de eigen moedertaal. De Tweemaster speelt daarop in door de Engelse taal aan te bieden in een doorgaande leerlijn die start bij de peuters en vervolgt van groep 1 tot en met 8. De doelen waar wij naar streven met ons VVTO-onderwijs zijn:
- dat de leerlingen met een voorsprong in de Engelse taal naar het voortgezet onderwijs gaan;
- dat de leerlingen in voldoende mate kunnen communiceren met toeristen (OBS De Tweemaster is gelegen in badplaats Scheveningen), expats (Engels sprekenden die in Nederland werken en wonen), etc;
- dat de leerlingen hun eigen (taal)talenten ontdekken;
- dat de leerlingen gemotiveerd zijn om andere talen te ontdekken en respecteren;
- dat de leerlingen het leren van andere talen leuk vinden;
- dat de leerlingen een breder internationaal perspectief ontwikkelen.
OBS De Tweemaster is de eerste school in Den Haag en omstreken die het landelijk keurmerk EarlyBird heeft ontvangen (april 2014). Het traject om dit keurmerk te behalen duurt ongeveer drie jaar en vergt een grote mate van scholing en toewijding van het hele schoolteam.

Meer informatie vindt u op de speciale pagina op onze website: klik hier.


 

P1070448.JPG
 
 

 

Dit webonderdeel kan niet worden weergegeven. U kunt proberen dit probleem op te lossen door deze webpagina te openen in een met Microsoft SharePoint Foundation compatibele HTML-editor zoals Microsoft SharePoint Designer. Neem contact op met de webserverbeheerder als dit probleem zich blijft voordoen.


Correlatie-id:7a7120d4-200b-470c-b012-053d8e0f47b3