Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Engels

Vroeg beginnen met Engels op de OBS de Tweemaster

Ook nu zijn we weer vol enthousiasme verder gegaan met het Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (VVTO). In alle groepen van OBS de Tweemaster wordt nu twee keer in de week Engelse les gegeven met behulp van de methode iPockets in de onderbouw, en Backpack in de bovenbouw. Sinds augustus 2013 wordt ook aan peuters een halfuur per week Engels aangeboden.
Wij hebben ons aangesloten bij de organisatie ”EarlyBird”. Via hun werkwijze, ideeën en methodiek bieden wij onze leerlingen een doorlopend aanbod van de Engelse taal. Na drie jaar kunnen wij een korte indruk geven van onze lessen en ervaringen met deze nieuwe leermethode Engels.

 

Waarom?
Vroeg beginnen met een vreemde taal is om verschillende redenen een goede keuze. Het voordeel van vroeg beginnen met het aanleren van een vreemde taal, in dit geval Engels, is dat je dit spelenderwijs kan aanbieden. Hierdoor leren de kinderen snel, omdat het vaak in een realistische setting wordt aangeboden. Ze hoeven geen woordenlijsten of grammaticaregeltjes uit hun hoofd te leren, maar leren dit op een interactieve wijze. Kinderen blijven hierdoor langer gemotiveerd en ondervinden later bijna geen spreekbarrière. Tevens is uit onderzoek gebleken dat dit ook de ontwikkeling van de Nederlandse taal stimuleert.

 PEUTERS ENGELS.jpgHier krijgen peuters les van onze vakdocente Engels.

 

Wat doen we?
In de onderbouw worden de Engelse lessen gegeven met behulp van de methode iPockets: een half uur door de eigen groepsleerkracht en het andere halve uur door de vakdocente. De kinderen leren spelenderwijs de taal verstaan op woordniveau. Mondelinge communicatie vindt eerst vooral plaats via gezongen liedjes, educatieve filmpjes, picture cards, en spelletjes. Daarna wordt in de middenbouw en bovenbouw overgegaan op de methode Backpack waar de groepsleerkracht en de vakdocente ieder driekwartier per week uit werken. Hierbij wordt in de middenbouw de woordenschat en spreekvaardigheid uitgebreid, en een begin gemaakt met de schriftelijke vaardigheid. In de bovenbouw worden de schriftelijke vaardigheden verder ontwikkeld via schriftelijke opdrachten. Met dialogen, educatieve filmpjes, en hedendaagse liedjes wordt functioneel, dagelijkse taalgebruik geoefend.

 

Ervaringen
Met plezier zien wij hoe de kinderen zich na drie jaar in de taal hebben ontwikkeld en hierbij zeer gemotiveerd zijn om verder te gaan. Door het leren van een vreemde taal (in dit geval Engels), wordt het zelfvertrouwen versterkt, talenten voor taal ontdekt en gaan de leerlingen met een voorsprong naar het voortgezet onderwijs.

OBS De Tweemaster heeft de ambitie om in april 2014 de eerste officiële EarlyBird School in Den Haag en omstreken te worden.

earlybirdlogo-001.jpg
We volgen de werkwijze, ideeën en methodiek van EarlyBird.
 

 Meer informatie over EarlyBird vind u ook op de website: www.earlybirdie.nl